ซีรีย์ออกใหม่1

โปเกมอน ภาค 1 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ  
โปเกมอน ภาค 2 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ  
โปเกมอน ภาค 3 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ  
โปเกมอน ภาค 4 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ
โปเกมอน ภาค 5 [ Pokemon]  V2D  4 แผ่นจบ  
โปเกมอน ภาค 6 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ  
โปเกมอน ภาค 7 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ  
โปเกมอน ภาค 8 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ
โปเกมอน ภาค 9 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ  
โปเกมอน ภาค 10 [ Pokemon]  V2D  3 แผ่นจบ
Visitors: 271,756