Good Doctor ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ 5แผ่นจบ เกาหลีซัปไทย+พากย์ไทย

ละคร "ฟ้าส่งผมมาเป็นหมอ (Good Doctor)" นำเสนอเรื่องราวของแพทย์ประจำบ้าน (แพทย์ที่เรียนจบแล้วแต่เข้ามาศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ง)  ชั้น ปีที่ 1  นามว่า "พัค ชีอน" ซึ่งเป็นโรคออทิสติก (Autistic Disorder)  ในกลุ่ม "ซาวองก์ ซินโดรม (savant syndrome)” หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆ ว่า "ออทิสติกอัจฉริยะ"  ซึ่งแม้จะมีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการแต่ก็มีความสามารถพิเศษอันน่า มหัศจรรย์

"พัค ชีอน" เป็นชายหนุ่มที่มีสภาพจิตใจเท่ากับเด็กอายุ 10 ขวบ แต่กลับมีความสามารถอันโดดเด่นถึงขั้นอัจฉริยะในด้านความจำและมิติสัมพันธ์ (ความ สามารถในการรับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ เมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง แล้วนำมาสร้างเป็นภาพ 2-3 มิติในสมอง ก่อนถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้เป็นรูปธรรม) เขา ต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอคติและการเลือกปฏิบัติ จากสังคม เพื่อที่จะทำตามความตั้งใจในวัยเด็ก นั่นก็คือการเป็น "กุมารแพทย์"  ที่ดูแลด้านศัลยศาสตร์ หรือที่เรียกว่า "กุมารศัลยแพทย์" (หมอผ่าตัดเด็ก)  นั่นเอง
Visitors: 182,824