Mr Robot ยอดคนนักแฮค  Season 1 บรรยายไทย 2 แผ่นจบ     Mr Robot ยอดคนนักแฮค  Season 2 บรรยายไทย 3 แผ่นจบ   Mr Robot ยอดคนนักแฮค  Season 3 บรรยายไทย 2 แผ่นจบ

Mr Robot ยอดคนนักแฮค  Season 1 บรรยายไทย 2 แผ่นจบ
Mr Robot ยอดคนนักแฮค  Season 2 บรรยายไทย 3 แผ่นจบ
Mr Robot ยอดคนนักแฮค  Season 3 บรรยายไทย 2 แผ่นจบ


Mr.Robot
เป็นซีรีย์แนวแฮคเกอร์ที่น่าติดตามมากครับ เหมือนกับจะเล่นด้านมืดของตัวละคร เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Elliot แฮคเกอร์ ขั้นเทพ ที่ทนทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของการต่อต้านสังคมและ การเชื่อมต่อกับผู้คน 
Visitors: 257,699