Dark Matter Season 1 ซับไทย 4 แผ่นจบ

ลูกเรือหกคนของยานอวกาศที่ถูกทิ้งร้างตื่นขึ้นมาจากการสภาพเดิม ความทรงจำหายไป ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
Visitors: 257,694