หน้า14                                   Scorpion Season 1 : ยอดทีมอัจฉริยะไขคดี ปี 1 ซับไทย 4แผ่นจบ/4แผ่นพากไทย

Scorpion Season 1 : ยอดทีมอัจฉริยะไขคดี ปี 1 ซับไทย 4แผ่นจบ/4แผ่นพากไทย
Scorpion Season 2 : ยอดทีมอัจฉริยะไขคดี ปี 2 ซับไทย 4แผ่นจบ/4แผ่นพากไทย
Scorpion Season 3 : ยอดทีมอัจฉริยะไขคดี ปี 3 ซับไทย 4แผ่นจบ/5แผ่นพากไทย    

ดัด แปลงจากเรื่องจริงของ Walter O’Brien เด็กหนุ่มอัจฉริยะที่ถูกเกณฑ์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ไปช่วย แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของโลก โดยมีเครือข่ายเด็กอัจฉริยะอีกหลายคนคอยให้ความช่วยเหลือ และเพื่อเป็นด่านสุดท้ายในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามในยุคสมัยใหม่
Visitors: 218,260