THE LAST HOPE ทีมแพทย์แห่งความหวัง 2แผ่นจบ พากไทย

THE LAST HOPE ทีมแพทย์แห่งความหวัง 2แผ่นจบ พากไทย

THE LAST HOPE ทีมแพทย์แห่งความหวัง เล่าถึงอายุรแพทย์ ผู้ซึ่งมีไฟแห่งจินตนาการอันโชติช่วงและสามารถประมาณการถึงอาการเจ็บของคน ไข้ออก จึงเป็นเหตุให้ เขามีความใกล้ชิดกับคนไข้มากเป็นพิเศษ เขาสามารถอ่าน และเข้าใจอารมณ์ของคนไข้แต่ละคน เพียงแค่ได้เช็คการเต้นของหัวใจผ่านหูฟัง ในทางตรงกันข้าม เขาเองก็เป็นคนที่ชอบงานอะไรหลายอย่างที่เกินตัว และไม่เคยพลาดอาหารว่างช่วงเวลาบ่ายสาม รวมไปถึงปริศนา ของการที่ชอบเก็บงำความลับบางอย่างเกี่ยวกับอดีตตัวเอง ที่เขาเองไม่กล้าจะเผชิญหน้าสู้กับความจริง

Visitors: 261,813