TOKYO AIRPORT ปฏิบัติการน่านฟ้า ตามหาฝัน 2แผ่นจบ พากไทย

TOKYO AIRPORT ปฏิบัติการน่านฟ้า ตามหาฝัน 2แผ่นจบ พากไทย

เรื่องราวเกิดขึ้น ณ สนามบินนานาชาติโตเกียวหรือที่รู้จักกันดีว่า สนามบินฮาเนดะ ซีรีย์ญี่ปุ่นชุดนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความร่วมแรงร่วมใจกันของ พนักงานทุกคนที่ทำงานที่สนามบินแห่งนี้ โดยเฉพาะส่วนควบคุมจราจรทางอากาศที่คอยดูแลความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวก ในการเดินทางทางอากาศของสนามบิน โดยมีผู้ใช้งานสนามบินแห่งนี้ปีละกว่า 62 ล้านคน ถือเป็นครั้งแรกของซีรีย์ชุดนี้ที่จะถ่ายทอดอาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพที่ยาก ที่สุด

Visitors: 257,699