Doctor-X Season 4 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ dvd ซับไทย 2แผ่นจบ

แพทย์อิสระที่ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่กำลังสูญเสียอำนาจและ ขาดแคลนบุคลากรนื่องจากสภาพการทำงานที่หนักขึ้นทำให้แพทย์หลายคนต้องลาออกไป การเข้ามาทำงานของเธอในฐานะแพทย์อิสระจึงไม่ได้รับการยอมรับ เธอต้องใช้ทักษะการผ่าตัดอันเฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง


Doctor-X Season 1 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์  dvd พากย์ไทย 2แผ่นจบ

Doctor-X Season 2 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์  dvd พากย์ไทย 2แผ่นจบ

Doctor-X Season 3 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์  dvd พากย์ไทย 3แผ่นจบ

Doctor-X Season 4 หมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์  dvd ซับไทย 2แผ่นจบ

Visitors: 267,029