หน้า3                                       จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี dvd  3 แผ่นจบ

จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี dvd 3 แผ่นจบ
"2 ร่าง 2 ห้วงเวลา คำสัญญาเพียงหนึ่งเดียว" เมื่อหัวใจ และคำมั่นสัญญา พาเขาและเธอ ข้ามห้วงเวลา มาพบกัน ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
Visitors: 272,198