ซีรีย์ฝรั่ง.

Criminal Minds Season 1 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 1 บรรยายไทย 3 แผ่น /พากย์ไทย 4 แผ่น
Criminal Minds Season 2 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 2 บรรยายไทย 3 แผ่น /พากย์ไทย 4 แผ่น
Criminal Minds Season 3 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 3 บรรยายไทย 3 แผ่น  /พากย์ไทย 3 แผ่น
Criminal Minds Season 4 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 4 บรรยายไทย 3 แผ่น
Criminal Minds Season 5 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 5 บรรยายไทย 3 แผ่น
Criminal Minds Season 6 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 6 บรรยายไทย 4 แผ่น
Criminal Minds Season 7 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 7 บรรยายไทย 3 แผ่น
Criminal Minds Season 8 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 8 บรรยายไทย 3 แผ่น /พากย์ไทย 4 แผ่น
Criminal Minds Season 9 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 9 บรรยายไทย 3 แผ่น /พากย์ไทย 4 แผ่น
Criminal Minds Season 10 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 10 บรรยายไทย 4 แผ่น  /พากย์ไทย 4 แผ่น
Criminal Minds Season 11 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม ปี 11 บรรยายไทย 4 แผ่นจบ//พากย์ไทย 4 แผ่น 
Visitors: 272,194